Through Ne Demek?

Through kelimesi çeşitli anlamlara sahiptir. Örneğin, bir konu veya mekanın içinden geçmek anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir fikir veya düşünceyi ifade etmek için de kullanılabilir. İngilizcede ise through kelimesi benzer anlamlarda kullanılmaktadır, ancak çeşitli argo ve deyimlerde de yer alır.

Through

Kelimesi Türkçede farklı anlamlarda kullanılabilir. Genellikle bir yerin içinden geçme anlamında kullanılsa da aynı zamanda “vasıtasıyla” ya da “aracılığıyla” anlamında da kullanılabiliyor. İngilizcede ise “through” kelimesi birçok kullanım alanına sahip. Örneğin; “by means of”, “via”, “throughout”, “during” gibi anlamları bulunuyor. Ayrıca, “through” kelimesi birçok farklı bağlamda da kullanılabiliyor ve bu bağlamların anlamları farklılık gösteriyor.

kelimesi Türkçede hangi anlamlara gelebilir? İngilizcede hangi kullanım alanları bulunur?

Through kelimesi, “geçerek”, “arasından”, “yardımıyla” gibi anlamlara gelir. İngilizce’de ise önemli bir kullanım alanı sözlük anlamından çok, “içinden”, “arasından”, “birlikte” gibi anlamlar taşır. Ayrıca “through” kelimesi İngilizce’de belirli fiil ve isimlerle birleşerek farklı anlamlar kazanabilir. Örneğin, “get through” ifadesi “başarmak”, “bitirmek” anlamlarına gelebilir.

Through kelimesi İngilizce’de çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Örneğin, “through the door” şeklinde kullanılıp kapıdan içeri girmek anlamına gelir. Ayrıca “through the years” ifadesi de yıllar boyunca anlamını taşır. Türkçede ise genellikle “aracılığıyla” anlamında kullanılır. Örneğin “e-mail aracılığıyla iletişim kurmak” gibi.

İngilizce’deki diğer kullanım alanlarına bakacak olursak, “through” kelimesi aynı zamanda geçmek, tamamlamak, bitirmek anlamlarını da içerir. Özetle, kelimenin kullanımı cümle bağlamına göre farklılık gösterir.

Yorum yapın