There Ne Demek?

“There” İngilizce dilinde çok sık kullanılan bir kelime olup anlamı “orada” olarak çevrilebilir. Genellikle nesnelerin ya da yerlerin konumunu tanımlamak için kullanılır. Ayrıca, konuşma dilinde “there” kelimesi betimleyici olarak da kullanılabilir.

Örnek cümleler:

  • There is a cat on the roof. (Çatıda bir kedi var.)
  • There are many great restaurants in this area. (Bu bölgede birçok harika restoran var.)
  • Is there anyone who speaks Spanish here? (Burada İspanyolca konuşan biri var mı?)

Bazen “there” kelimesi “there is” veya “there are” şeklinde kullanılır. Bu kullanım, yine yer ve nesnelerin tanımlanması için kullanılır.

Örnek cümleler:

  • There is a book on the table. (Masada bir kitap var.)
  • There are three cars in the garage. (Garajda üç araba var.)

“There” kelimesinin diğer kullanımları da vardır, ancak en temel kullanımı bu şekildedir.

“There” kelimesi İngilizce’de “orada” anlamına gelir ve yer belirten bir sözcüktür. Örneğin: “There is a cat on the table.” Yani “Masa üzerinde bir kedi var.” Ayrıca, “there” kelimesi “var” veya “bulunmak” anlamında da kullanılabilir. Örneğin: “There are many books in the library.” Yani “Kütüphanede birçok kitap var.”

Yorum yapın