Alim Nedir?

Alim, kelime anlamı olarak bilge bir insanı ifade eder. Alimler, bir ya da daha fazla alanda uzmanlaşmış, derinlemesine bilgi sahibi ...

Zürriyet Ne Demek?

Zürriyet, Arapça kökenli bir kelime olup “soy, nesep, torunluk” anlamına gelmektedir. Genellikle, ailenin sonraki nesillerinin toplamına da zürriyet denir. Bu ...

Züppe Ne Demek?

züppe kelimesinin anlamı ve kullanımı hakkında bilgi verir. Züppe, kendini beğenmiş, kibirlenmiş ve gösterişli davranan kişiler için kullanılan bir sıfattır. ...

Zülcelali Vel İkram Ne Demek

Zülcelali ve ikram kelimeleri İslam terminolojisi içinde kullanılan kelimelerdir. Zülcelali, Allah’ın yüce ve yüksek gücünü ifade ederken, ikram ise Allah’ın ...

Zühd Nedir?

Zühd, din ve tasavvuf alanında sıkça kullanılan bir kavramdır. Anlamı, dünya hayatını geride bırakarak Allah’a yönelmektir. Zühd, mal ve mülk ...

Zip Code Nedir?

Zip kodu ya da posta kodu, gönderilerin doğru adreslerine yönlendirilmesi için kullanılan bir kod sistemidir. Adreslerin nokta atışı yapılabilmesi için ...

Zındık Ne Demek?

Zındık, İslam dinine inanan ama inancı ve davranışları ile İslam’a aykırı olan kişiler için kullanılan bir terimdir. Kelime Arapça’da “sapık” ...

Zina Nedir ve Suç Mudur?

Zina, nikah dışı ilişki ya da cinsel birliktelik olarak tanımlanır ve birçok dine ve topluma göre suç kabul edilir. Hukuk ...

zillet ne demek

Zillet, horlanma, aşağılanma ve saygısızlık gibi negatif duygularla ilişkilendirilen bir kavramdır. Bireye değil, genellikle bir topluluğa veya bir ülkeye yönelik ...

Zenberek ne demek?

Zenberek, sebep-sonuç ilişkisi içeren söz gruplarının sıralanmasıyla oluşturulan bir tür Türkçe deyimdir. Bu deyim, iki sözcük olan “zenne” ve “mberek” ...