Muaf Değil Ne Demek E Okul?

E Okul’da “muaf değil” ne anlama gelir? Öğrencilerin bazı derslerde muaf olabilmeleri için gereken koşullar nelerdir?

Eğitim hayatımızın vazgeçilmez parçası olan E Okul’da “muaf değil” ifadesinin görünmesi öğrencileri endişelendirebilir. Burada aslında kast edilen, o dersi almaya hak kazanamadıklarıdır. Bunun için birçok neden olabilir. Örneğin o dersin öncesinde alınması gereken temel dersi almamış olabilirler.

  • Aynı zamanda, o derse katılmak için gerekli olan minimum ders notuna sahip olamayabilirler
  • Gösterebilecekleri bir mazereti olmadığı halde herhangi bir sınavda veya derste devamsızlık yapmış olabilirler.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı muaf durumu söz konusu değilse, öğrenci o dersi almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin bazı durumlarda muafiyet kazanmaları da mümkün olabilir.

Muaf Olabilmek İçin Gereken Durumlar
Bir yılın tamamında devamsızlık yapmamak
Öğrencinin mazaretli veya mazeretsiz olarak sınava girmediği dersler için, ilk dönem sonundaki ders not ortalaması ile ikinci dönemdeki yılsonu başarı puanının toplamının 100’e bölümü, 70 ve üzerinde olmalıdır.
Düz lise ve mesleki açık lisede, öğrencilerin birinci sınıfta alacakları “Alan Seçimi ve Yerleştirme” dersi haricinde, birinci sınıfta alacakları tüm derslerin başarısını gösteren not ortalaması 50 ve üzerinde olmalıdır.

Olası muafiyet durumunda bile, öğrencilerin derslerine düzenli devam etmeleri ve çalışmaları önemlidir. Çünkü iyi bir not ortalaması elde etmek, hem akademik hayatları açısından hem de gelecekteki iş imkanları bakımından büyük önem taşımaktadır.

Yorum yapın