Muaccel ne demek?

muaccel hale gelir. Yani borç artık vadesinde ödenmesi gereken bir borçtur. Bu durumda borçlu için ödeme zamanı çok önemlidir. Belirli bir tarih veya dönem belirtilmemişse, alacaklı borçlu tarafından çağrılmadan ödeme talep edemez. Bu sebeple, borçlu kendi inisiyatifiyle borcu ödemelidir. Muaccel borç, borçlunun gecikmesi durumunda yasal faize tabi tutulur.

muaccel

Muaccel, Türk Ticaret Kanunu’na göre, borcun belirli bir tarihte ödenmesi gerektiği halde ödenmemesi durumunda muacceliyet olarak kabul edilir. Muaccel borçlar, borçlu tarafından derhal ödenmesi gereken borçlardır.

Bir borç muaccel hale geldiğinde, borçlu tarafından ödeme yapılmazsa alacaklı, kanuni faiz, gecikme faizi gibi yasal hakları kullanabilir. Muacceliyet, özellikle ticari alacaklarda önemlidir ve ödemenin zamanında yapılması önem arz eder.

Bunun yanı sıra, muacceliyet tarihi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda mahkeme tarafından belirlenebilir. Ayrıca, borçlu borcu ödemediği zaman alacaklı tarafından yasal yollara başvurulabilir.

hale gelir.

Borcun muaccel hale gelmesi, ödeme süresinin belirli bir tarihte veya belirli bir dönemde sona ermesi gerektiği halde ödenmemesi durumunda gerçekleşir. Bu durumda borçlu, gecikme faizi gibi tazminatlarla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca alacaklı da yasal yollarla tahsilat işlemi başlatabilir.

Muaccel borcun ödenmesi gerektiği andır. Borçlunun süresinde ödeme yapmaması halinde muaccel hale gelir. Bu durumda alacaklı hemen tahsilat işlemine başlayabilir. Muaccel borçların hızlı tahsil edilmesi gerektiğinden, ticari işletmeler için son derece önemlidir.

Yorum yapın