Makber Ne Demek?

Makber kelimesi Türkçedeki mezar kavramının karşılığıdır. Genellikle yüksek kültür düzeyine sahip eserlerde kullanılır. Şiir ve edebiyat alanında bolca işlenen bir konudur.

Bazen farklı kültürlerden insanların mezarları tarif ederken de bu kelime kullanılır. Özellikle İslam kültüründe ölen kişinin gömüldüğü yere makber denir.

Makber, aynı zamanda Türkçede karanlıklı, ürkütücü ve korkutucu yerler anlamında da kullanılmaktadır.

No subheadings for this article.

Bugünlerde sıkça duyduğumuz “makber” kelimesi, aslında kabir, mezar veya gömülme yeri anlamına gelmektedir. Kelime, Arapça kökenlidir ve özellikle edebiyat metinlerinde sıkça kullanılmaktadır.

Makber kelimesi, divan edebiyatından günümüze kadar gelen eserlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle şairlerin şiirlerinde yer alan bu kelime, ölüm ve ayrılık temalarında sıkça karşımıza çıkar. Ayrıca, toplumsal ve dini kültürümüzde de önemli bir yer tutar.

Makber kelimesinin geçtiği bazı önemli eserler arasında, Ziya Paşa’nın aynı isimli Makber şiiri, Mithat Cemal Kuntay’ın Makber romanı ve Namık Kemal’in İntibah romanı yer almaktadır.

Genel olarak, makber kelimesi ölüm, yas ve ayrılık gibi konularla ilişkilendirilir ve edebiyatta önemli bir yere sahiptir.

Yorum yapın