Zahir ne demek?

Zahir kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup açık, görünür, ortada olan anlamlarına gelir. Türkçede ise daha çok “aşikar” veya “belli” olarak kullanılır.

Genellikle hukuki metinlerde, felsefi tartışmalarda veya yargılamalarda kullanılır. Özellikle Arap kültüründe “zahir ve batın” kavramı, dış yüzeyi ve iç gerçekleri ifade etmek için sıklıkla kullanılır.

Zahir kelimesi aynı zamanda bir yazarın veya konuşmacının ifade ettiği anlamın yüzeysel ve açık bir şekilde algılanması anlamında da kullanılabilir.

  • Zahir kelimesi, sözlük anlamının dışında bazı dinlerde ve tarikatlarda da kullanılır. Örneğin İslam’da zahir, Muhammed’in dışsal öğretileri ve Kur’an-ı Kerim’de yazılı olanlar olarak anlaşılırken, batın ise doğru yolun iç özünün kavranması olarak kabul edilir.
  • Zahir kelimesinin yanı sıra, “bâtın” kelimesi de sıklıkla kullanılır. Bâtın kelimesi ise Türkçedeki karşılığı ile “gizli” veya “içte olan” anlamlarına gelir.

Zahir kelimesinin Türkçedeki en yaygın kullanımı hukuki metinlerde görülür ve hukuk terimleri arasında en sık kullanılanlardan biridir.

Özetle, zahir kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, ana anlamı yüzeyde olan veya açık olan anlamına gelir. Ancak farklı kültürlerde ve disiplinlerde farklı anlamlarda kullanıldığı görülebilir.

Yorum yapın