Yesterday Ne Demek?

Merhaba! “Yesterday”, İngilizce’de “dün” anlamına gelir. Beatles tarafından meşhur edilen şarkısıyla da bilinir. Bugün hala dinlenerek sevilen bir şarkıdır.

Yesterday

Yesterday kelimesi İngilizce’de “dün” anlamına gelir. Şarkı ya da film isimleri olarak da çokça kullanılır. The Beatles’un popüler şarkısı gibi.

Daha da detaylandırmak gerekirse, “yesterday” kelimesi geçmişte kalmış ya da gerçekleşmiş eylemleri ifade eder. İngilizce zaman ifadelerinde “yesterday” kelimesinin kullanımı past form anlamına gelir.

kelimesinin anlamı ve kullanımı hakkında bilgiler.

“Yesterday” kelimesi, İngilizce bir kelime olup “dün” anlamına gelmektedir. Genellikle geçmiş zaman ifadelerinde sıklıkla kullanılır. Örnek olarak “I went to the mall yesterday” (Dün alışverişe gittim) şeklinde kullanımı yaygındır.

Yesterday kelimesi İngilizce’de geçmiş zamanı gösterirken, aynı zamanda “dün” anlamına da gelmektedir. Bu kelime, zaman açısından gösterme özelliği sayesinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Örneğin, “Yesterday was a great day” cümlesi, “Dün harika bir gündü” anlamına gelir. Ayrıca, “The movie I watched yesterday was amazing” cümlesi ise “Dün izlediğim film harikaydı” şeklinde çevrilebilir.

Yesterday kelimesi, birinci tekil ve üçüncü tekil şahıs kullanımlarında ch veya sh sesli harflarından sonra gelen kelimelerde “-ed” takısı ile birlikte kullanılır. Örneğin, “I washed my car yesterday” cümlesi Türkçe’ye “Dün arabamı yıkadım” olarak çevrilebilir.

Bağlamına göre farklı anlamlar da taşıyabilen yesterday kelimesi, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Yorum yapın