Would Nedir?

İngilizce’deki zamanları belirtmek için sıkça kullanılan bir kelimedir. Gelecek zamanı ifade etmek için kullanıldığı gibi, şart cümlelerinde de yer alır. Ayrıca çok sayıda deyim ve kalıplaşmış ifadede de kullanılır. Örneğin: “I would like to have a cup of coffee”, “If I were you, I would take a break.”

would

İngilizce dilinde “would”, geçmiş veya şimdiki zamanla birlikte kullanılarak bir istek veya tercihi ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, şart cümleleri oluşturmak için de kullanılabilir.

Örneğin; “I would like to have a cup of coffee” demek, “Bir fincan kahve içmek istiyorum” anlamına gelir.

Şart cümlesi olarak kullanıldığında ise “If I had the time, I would travel the world” ifadesi, “Zamanım olsa dünyayı gezerdim” anlamına gelir.

kelimesinin anlamı, kullanımı ve örnek cümleleri ele alınacaktır.

Would kelimesi İngilizce’de “olurdu” anlamına gelir ve genellikle ikinci tip koşul cümlelerinde (unreal past conditionals) kullanılır. Örneğin; “If I had time, I would go to the beach.” (Eğer zamanım olsa, sahile giderdim.)

Aynı zamanda, “would” sıklıkla şartlı cümlelerde (conditional sentences) de kullanılır. Örneğin; “I would buy that car if I had enough money.” (Yeterli param olsa o arabayı alırdım.)

Bunun yanı sıra, “would” aynı zamanda bir rica veya teklif ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin; “Would you like a cup of tea?” (Bir fincan çay ister misin?)

Özetle, “would” kelimesi İngilizce’de çok yönlü bir kullanıma sahiptir ve konuşma dilinde sık sık karşımıza çıkar. Bu nedenle, İngilizce öğrenenlerin “would” kelimesinin doğru kullanımını öğrenmesi önemlidir.

Yorum yapın