what ne demek?

“What” kelimesi Türkçe’de “ne” anlamına gelir. İngilizce’de çok yaygın bir kullanıma sahiptir ve bir soru kelimesi olarak kullanılır.

what

What kelimesi İngilizce’de “ne” anlamına gelmektedir. Cümle içerisindeki sorulara cevap olarak kullanılır.

kelimesinin Türkçe’de ne anlama geldiğini açıklar.

Birçok kişi İngilizce öğrenirken sıklıkla karşılaştığı soruların başında “what” kelimesinin ne anlama geldiği gelir. Aslında, “what” Türkçe’de “ne” anlamına gelir. Bu kelime, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir soru kelimesidir ve Türkçede de sıkça kullanılır.

Buna ek olarak, “what” kelimesi farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir. Örneğin, “what’s your name?” sorusunda “what”, “senin adın ne?” anlamına gelirken, “what do you mean?” sorusunda “what”, “ne demek istiyorsun?” anlamına gelir.

Ayrıca, “what” kelimesi sadece soru cümlelerinde kullanılmaz. İngilizce’de “what” kelimesi bazen yapılan bir işin doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulamak için de kullanılır. Örneğin, “What a great idea!” cümlesinde “what” kelimesi, yapılan fikrin harika olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Genel olarak, “what” kelimesi İngilizce’de sıkça kullanılan bir kelime olduğu için, Türkçe’ye çevirisinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bu sayede, İngilizce’den yapılan çevirilerde ya da İngilizce konuşulan ortamlarda anlam kaybı yaşanmaz ve doğru anlaşılır.

What kelimesi İngilizce’de ‘ne’ anlamına gelmektedir. Hem soru cümlelerinde hem de bildirim cümlelerinde kullanılabilir. Örneğin; “What is your name?” veya “I don’t know what to do.”

Yorum yapın