Under ne demek?

‘Under’ kelimesi, İngilizce bir kelime olup, birçok farklı anlama gelebilmektedir. Bu kelime “altında, içinde, kapsamında, altında gibi.” anlamlar taşıyabilir.

Örneğin, “I found my keys under the couch.” cümlesinde “couch” kelimesinin altında kalmış anahtarlar söz konusudur.

Bir diğer örnek cümle ise “She always works under pressure.” şeklinde olabilir. Bu durumda “pressure” kelimesinin altında çalışan kişi, baskı altında çalışan kişi anlamına gelmektedir.

Ayrıca, “under” kelimesi bazen herhangi bir şeyin parçası ya da içinde bulunma anlamında da kullanılabilir. Örnek olarak “I found the document under the pile of papers.” cümlesinde, belge, kağıt yığınının içinde yer almaktadır.

Son olarak, “under” kelimesi bazen bir konuyu kaplamak ya da kapsamak için de kullanılır. Örnek olarak,”The topic of climate change falls under the category of environmental issues.” cümlesinde, iklim değişikliği konusu, çevresel konular kategorisi altına girer.

Genel olarak, “under” kelimesi bir şeyin altında olmak, bir şeyin içinde olmak, bir şeyin parçası olmak ve bir kategorinin içinde bulunmak anlamlarını içerebilir.

‘Under’ kelimesinin en yaygın kullanımı alt anlamındadır. Ancak ‘under’ kelimesi birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Örneğin, bir nesnenin altında olmak, bir şeyin etkisi altında olmak, bir yaş sınırının altında olmak gibi. Ayrıca ‘under’ kelimesinin kullanıldığı birçok deyim de mevcuttur. Örneğin, ‘under the weather’ hasta olmak anlamında kullanılmaktadır.

Yorum yapın