Tevdi nedir?

Tevdi terimi, bir malların ya da hakların belirli bir kimseye geçmesi amacıyla başka bir kişinin görevlendirildiği ve bu görevi üstlenen kişinin de kabul ettiği durumu ifade eder. Buna göre tevdi, bir taahhüt sözleşmesidir.

Hukuk alanında ise tevdi, taahhüt sözleşmesi ile ilgilidir ve borcu yüklenen tarafın, yerine getirme sorumluluğunu olağanüstü koşullarda bir başka kimseye devretmesi halinde, devralan kişinin bu sorumluluğu üstlendiğine dair kabul beyanını ifade eder.

Tevdi sözcüğü genellikle taahhütte bulunan kişinin alacaklıya borcunu yerine getirememe gibi bir durumda, yerine getirme sorumluluğunu üstlenen kimselerin kullanıldığı durumlarda kullanılır. Bu nedenle önemli bir hukuk kavramıdır.

Tevdi sözcüğü, Türk hukukunda, özellikle de taahhüt sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Taahhüt sözleşmelerinde tevdi, borçların yerine getirilememesi durumunda üstlenilen riski azaltmak amacıyla kullanılır.

Tevdi, bir kişinin malvarlığı veya hakları üzerindeki tasarruf yetkisini başka bir kişiye devretmesi anlamına gelir. Hukuki bir kavramdır ve özellikle miras işlemlerinde sıkça kullanılır. Tevdi sözleşmeleri, sözleşmelerin edinilme, ifa ya da sona erme anında taraflar arasında düzenlenir.

Yorum yapın