Sure ne demek ingilizce?

Sure kelimesi İngilizce’de birçok farklı anlamı içerir. En yaygın kullanımı, belirli bir süre veya zaman aralığını ifade eder. Ancak, “kesinlikle” ve “emin” anlamlarında da kullanılabilir.

Örneğin, “I am sure that he will come” cümlesinde “sure”, “kesinlikle” anlamında kullanılmıştır. Ayrıca, “How sure are you?” cümlesinde de “How certain are you?” şeklinde çevrilebilir.

Başka bir kullanım alanı da “of course” yerine kullanılmasıdır. Örneğin, “Sure, I’ll come with you” cümlesi “Of course, I’ll come with you” şeklinde de söylenebilir.

Overall, “sure” kelimesi İngilizce’de aralıksız olarak kullanılan bir kelime olmasa da, birden fazla anlamı ile oldukça sık görülür.

Sure kelimesi İngilizcede farklı anlamlar ifade edebilir. Bir zaman aralığını, kesin bir bilgiyi veya güvenceyi ifade edebilir. Örneğin, “I’m sure we’ll finish the project on time” diye bir cümlede, “sure” kelimesi bir güvence ifade etmektedir. Benzer şekilde, “I’ll be there in a few minutes, be sure to wait for me” ifadesinde ise “sure” kelimesi kesin bir bilgiyi ifade etmektedir.

Ancak “sure” kelimesi bazen de kısa süreli veya geçici bir zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I’ll be back in a sure” ifadesinde “sure” kelimesi kısa bir süreyi ifade etmektedir. Bu yüzden, cümlelerde bağlama ve anlamına göre kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Özetlemek gerekirse, “sure” kelimesi İngilizcede farklı anlamları ifade edebilen bir sözcüktür. Anlamını belirlemek için cümlenin bağlamı ve kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Yorum yapın