Square Nedir?

square, matematikte bir geometrik şekil olarak tanımlanır. Dört eşit kenarı ve köşeleri olan bir şekildir. Alanı kenar uzunluğunun karesine eşittir. Kare aynı zamanda çeşitli işlevlerde sembolik olarak kullanılır, örneğin bir programlama dili olan Python’da veri listeleri için kullanılır. Kare, geometri ve matematik dünyasında önemli bir yer tutmaktadır ve birçok uygulamada kullanılmaktadır.

square

Square kelimesi, Türk dilinde kare anlamına gelir. Matematikte ise, her iki kenarı da birbirine eşit olan dörtgen şekline verilen bir isimdir. Square, İngilizce bir kelime olmasına rağmen Türkçede sıklıkla kullanılır. Özellikle, ölçü birimlerinin belirtilmesinde metre kare veya santimetre kare gibi ifadelerde karşımıza çıkar.

kelimesinin anlamı ve kullanımı hakkında bilgi.

Square kelimesi Türkçede kare anlamında kullanılmaktadır. Matematik terminolojisinde kare bir şeklin özelliklerinden biridir ve her bir kenarı eşit uzunlukta olan bir dörtgendir. Kare şekli, geometrinin temel taşlarından biridir ve simetri ile belirginleştirilir. Aynı zamanda kare kelimesi, bir şeyin ucunu veya bir alanın sınırını tanımlamak için de kullanılabilir.

Square, matematikte geometrik bir şekil olan kareyi ifade eder. Dört eşit kenara, dört eşit açıya ve simetrik olma özelliğine sahiptir. Alan = kenar uzunluğunun karesi formülü ile hesaplanır. Kare, özellikle geometri, mimari ve matematik gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Yorum yapın