Satanist Ne Demek?

Satanizm, şeytan ve kötülük kavramlarını savunan bir felsefi ve dini harekettir. Satanistler, kendilerine göre farklı türleri olan bu hareketi benimserler. Özellikle Satan Kilisesi gibi örgütler, doğaüstü güçlerin varlığına inanır ve bu güçlerle ilişkili ritüeller yaparlar. Satanizmin birçok miti vardır ve bu mitler, şeytanın hayatı, doğası ve kökeni hakkında fikirler içerir.

Satanizm, öğretileri ve pratikleriyle, Lucifer veya Şeytan’ı tanrı olarak kabul eden bir dindir. Satanistler, kendilerine zarar vermedikçe, insanların özgür iradesine inanır. Satanizm, geniş bir yelpazede farklı türleri ve mitleri içerir. Bazıları okültizmle ilgilidir, bazıları da ateizme dayanır. Ancak, genel olarak tüm satanistler, insanlara saygı duyma ve yaşamlarını istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne saygı duyma konusunda anlaşırlar.

Satanizm, batıl inançlarla ve dinsel bir yapıyla ilişkilendirilir. Fakat, satanistleri tanımlayan tek bir kalıp yoktur. Satanistler, itaat ve bağlılık felsefesini savunur ve kendi merkezli bir yaşam tarzını benimserler. Satanizmin yarattığı mitler arasında ise şeytanın varoluşu ve günümüzdeki varlığı yer alır.

Bu farklı inançların çeşitleri arasında LaVeyan ve teistik satanizm bulunur. LaVeyan satanistler, merkeze insanın iradesini, doğasını ve arzularını koyarken, teistik satanistler ise, günümüzde şeytanın varlığını kabul edip saygı gösteren bir yapı olarak karşımıza çıkarlar.

Satanizmin bu farklı türleri modern dünyada hala tartışma yaratan konular arasında yer almaktadır. Bu tarz inançlar, insanların dünya görüşlerindeki farklılıkları gösterirken, toplumsal kabulün dışına çıkması nedeniyle de eleştirileri de beraberinde getirirler.

Yorum yapın