Sabetayist Ne Demek?

Sabetayizm, 17. yüzyılda dünyaya yayılan, Yahudi bir mezheptir. Sabetayistler, Yahudi olmasına rağmen İslami inançları benimserler ve İslam dinine yakınlaşırlar. Sabetayistlerin temel inancı, Mesih olarak gördükleri ve kendilerine peygamberlerini ilan ettikleri Sabbatai Zevi’dir.

Sabbatai Zevi, 1666 yılında İstanbul’da birçok takipçisiyle birlikte İslam’a geçti. Bu olay, Sabetayistlerin Yahudilik anlayışında köklü bir değişim ve bölünmeye sebep oldu. Ancak, Sabetayizm günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Sabetayistler, gizli bir örgütlenme içinde bulunurlar ve yalnızca diğer Sabetayistlerle paylaştıkları bir dizi sırrı vardır. Sabetayistlerin varlığı, günümüzde de birçok tartışmaya yol açmaktadır.

  • Sabetayistlerin İslam’a geçmesi, Yahudilerde hayal kırıklığına neden olmuş ve çoğu Yahudi, Sabetayistleri dışlamıştır.
  • Bazı kaynaklara göre Sabetayist örgütlenmeleri, günümüz dünyasında da herhangi bir güç veya etki sahibi değillerdir.
  • Fakat bazı insanlar, Sabetayizm’in hala etkili ve var olduğunu düşünmektedirler.

Genel olarak, Sabetayistlik, Yahudilikten ayrılan bir mezhep olarak bilinir ve Sabbatai Zevi’nin İslam dinine geçişi bu mezhebin temel taşıdır. Sabetayistler arasında gizli bir örgütlenme ve inanç sistemleri bulunur ve günümüzde hala tartışma konusu olarak varlığını sürdürmektedir.

Yorum yapın