Present Ne Demek?

Present kelimesinin Türkçe karşılığı “şimdiki zaman” olarak tercüme edilebilir. Ancak İngilizce’de present kelimesi mevcut zamanda olmanın yanı sıra birçok anlam da taşıyabilir. Örneğin, “hediye” anlamına gelebilir ya da bir sunumda “sahne” anlamında kullanılabilir. Bu nedenle, present kelimesinin anlamı cümleye ve duruma göre değişebilir.

şimdiki zaman

Şimdiki zaman, eylemin şu an yapıldığı zaman dilimini ifade eden bir İngilizce tense (zaman çekimi) dir. Türkçe’de ise genellikle -er, -ir veya -ar ekleriyle oluşturulur. Şimdiki zamanın yapısı, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde farklıdır. Şimdiki zamanda, hem devam eden hem de anlık eylemler ifade edilebilir. Örnek olarak “I am writing an article” (Ben bir makale yazıyorum), “She is cooking dinner” (O akşam yemeği pişiriyor), “We are watching a movie” (Biz bir film izliyoruz) gibi cümlelerde şimdiki zaman kullanılır.

olarak çevrilebilir. Ancak İngilizce’de present, farklı anlamlar da taşıyabilir. Bu makalede present kelimesinin kullanımı ve anlamları açıklanacaktır.

Present kelimesi, Türkçede “şimdiki zaman” olarak çevrilebilir. Ancak İngilizce’de present kelimesi, farklı kullanımlara sahip olabilir. Örneğin, “gift” anlamına da gelebilir.

Present kelimesinin kullanımı, çoğunlukla “şimdiki zaman” anlamında kullanılır. Örnek olarak, “I am studying English” cümlesi şimdiki zamanın kullanımına örnektir ve doğru çevirisi “İngilizce çalışıyorum” şeklindedir.

Bununla birlikte, “present” kelimesi “hediye” anlamına da gelebilir. Örnek olarak, “I got a present for my birthday” cümlesi, “Doğum günüm için bir hediye aldım” şeklinde çevrilebilir.

Yorum yapın