Perfect Nedir?

Perfect tense İngilizce’de bir eylemin geçmişte tamamlanmış olduğunu ifade etmek için kullanılan bir zaman çekimidir. Bu zaman, geçmiş zamanda bir eylemin tamamlanmış ya da bitmiş olma durumunu belirtmek için kullanılır.

Genellikle ‘have’ ya da ‘has’ yardımcı fiilleri ile kullanılır. Örneğin, “I have finished my homework” cümlesinde ‘have’ yardımcı fiili perfect tense için kullanılmıştır.

Perfect tense’in üç farklı çeşidi vardır: Present Perfect Tense, Past Perfect Tense ve Future Perfect Tense. Her biri farklı zaman dilimlerini ifade etmek için kullanılır.

Present Perfect Tense, geçmişte başlayıp bugüne kadar devam eden bir eylemi anlatmak için kullanılır. Örneğin, “I have lived in Istanbul for three years” cümlesinde geçmişte başlayıp bugüne kadar devam eden bir durum belirtilmiştir.

Past Perfect Tense, geçmişte tamamlanmış bir eylemden bahsederken diğer bir eylemin öncesinde gerçekleşen bir eylemi anlatmak için kullanılır. Örneğin, “I had finished my homework before I went to bed” cümlesinde ‘had finished’ yardımcı fiili, bittikten sonra yattığı anlamına gelir.

Future Perfect Tense ise gelecekte tamamlanmış bir eylemden bahsederken diğer bir eylemin öncesinde gerçekleşen bir eylemi anlatmak için kullanılır. Örneğin, “I will have finished the project by tomorrow morning” cümlesinde ‘will have finished’ yardımcı fiili, yarına sabah tamamlanacağı anlamına gelir.

Perfect tense kullanımı için önce bir fiilin geçmiş zamanını bulun, sonra da yardımcı fiil olan “have/has” ile birlikte eylemin üçüncü halini kullanın. Örneğin; “I have studied” (Ben (şimdiki zamanda) çalıştım/dersimi bitirdim). Bu zaman dilimi, eylemin tamamlanmış olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Yorum yapın