np nedir? Hangi kullanım alanlarına sahiptir?

NP, başka bir deyişle “Nominal Phrase” Türkçe karşılığı olarak “İsim Öbeği”dir. İsimlerden veya zamirlerden oluşan bir kelime grubudur. Dilbilgisel bir terimdir ve genellikle isim cümlelerinde kullanılır.

NP’nin birçok kullanım alanı vardır. Birçoğu isim tanımlama, gerekçe sunma, soruları cevaplama ve özneyi belirtme gibi amaçlar için kullanılır. Örneğin: “O büyük, siyah bir köpektir” cümlesinde, “büyük, siyah bir köpek” NP’dir.

 • Birinci kullanım alanı:
  • İsim tanımlama:
   • Örnek: Bu, en güzel çiçek, Çiçekçi Ali’nin mağazasında yetişti.
 • İkinci kullanım alanı:
  • Gerekçe sunma:
   • Örnek: Bu, en güzel çiçek olduğu için fiyatı yüksek.
 • Üçüncü kullanım alanı:
  • Soruları cevaplama:
   • Örnek: Hangi çiçek en güzel?
 • Dördüncü kullanım alanı:
  • Özneyi belirtme:
   • Örnek: Toplar, futbolda kullanılan bir madendir.

NP’nin kullanım alanlarının doğru bir şekilde anlaşılması, yazarların daha güçlü bir şekilde yazmalarına ve okuyucuların daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu dilbilgisi terimi, Türkçe dilinde sık sık kullanıldığı için, öğrenilmesi önemlidir.

np, “none probability” anlamına gelir ve veri biliminde sıklıkla kullanılır. np, olayların gerçekleşme olasılığının sıfır olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin, bir dürbünün 3 gözü olması gibi.

Yorum yapın