Nifak ne demek?

Nifak, iki yüzlülük anlamına gelir. Bir kişinin dışarıda farklı görünerek içeride başka amaçlar güttüğü anlamına gelir. Müslümanlar arasında en büyük günahlardan biri olarak kabul edilir. İki yüzlülük, kardeşlik ilişkilerini bozar ve toplumda kötü sonuçlara yol açabilir. İnsanların birbirine dürüst ve açık olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Nifak kelimesi, iki yüzlülük, sahtekarlık ve insanların arasını bozmak gibi anlamlara gelmektedir. Nifak, İslam dininde büyük günahlar arasında sayılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de de sık sık nifak kelimesine yer verilmektedir.

Bir kişinin nifak yapması, iki yüzlü davranması, söyledikleri ile yaptıkları arasında çelişki olması demektir. Nifak, insanlara kötülük yapmak amacıyla yapılan hileli davranışlar da içerisinde barındırır.

Nifak kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup, Türkçe’de de yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanlar arasında nifak çıkarmak, dostlukları bozmak ve ikiyüzlülük yapmak, toplumsal hayatı olumsuz etkileyen davranışlardır.

Nifak, herhangi bir inanç ya da düşüncenin savunucusu tarafından yapılabileceği gibi, insani ilişkilerde de yaşanabilmektedir. Bu nedenle, insanlar arasında dürüstlük, saygı, hoşgörü ve anlayış esas alınmalı, nifak gibi davranışlar ortadan kaldırılmalıdır.

Yorum yapın