Neoliberalizm Nedir?

Neoliberalizm, ekonomide devletin müdahalesinin azaltılması ve serbest piyasa mekanizmasının öne çıkarılması felsefesini benimseyen bir ekonomik modeldir. Bu modelde, devletin müdahalesinin ekonomiyi olumsuz etkilediği düşünülür ve bunun yerine piyasanın kendi kendine düzenlenmesine izin verilir.

Bu modele göre, ticari faaliyetler ve ekonomik kalkınma serbest bırakılmalıdır. Rekabet ve özelleştirmelerin artırılması, ekonomik büyümenin ve refahın sağlanması için önemlidir. Bu yaklaşım aynı zamanda uluslararası ticarette de kullanılabilir, serbest ticaret anlaşmaları yoluyla uluslararası ticaretin geliştirilmesi hedeflenir.

Neoliberalizmin eleştirileri arasında, gelir eşitsizliğinin artmasına neden olduğu, çevresel zararları arttırdığı, yoksullukla mücadelede yetersiz kaldığı ve özelleştirmelerin bazı sektörlerdeki hizmetleri azalttığı gibi konular yer almaktadır. Ancak, bu yaklaşımın savunucuları da, ekonomik büyümenin refahı artırdığı, özgürlüğü koruduğu ve yenilikleri teşvik ettiği görüşünü savunmaktadır.

Neoliberalizm, 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bu felsefenin öne çıkmasıyla birlikte, devletlerin ekonomiye müdahaleleri azaltılmış ve serbest piyasa mekanizması öncelik kazanmıştır. Bu düşünce tarzı, özellikle ABD ve İngiltere’de yaygınlaşmıştır.

Birkaç yıl içinde, neoliberalizm dünya genelinde tanınan bir ekonomik model haline geldi. İlerleyen yıllarda, serbest ticaret anlaşmaları, özelleştirme ve bütçe disiplini gibi politikalar bunun bir sonucu olarak geliştirildi.

Yorum yapın