Mülkiye Ne Demek?

Mülkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu yönetimi alanında çalışan memurların eğitim aldığı kurumun adıdır. Bu kurum, günümüzde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin temelini oluşturmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşitli sınıfların yer aldığı toplumda belli bir eğitim seviyesine sahip olan kişiler, bu kurumda kamu yönetimi, hukuk, sosyal bilimler ve benzeri konularda eğitim almışlardır. Mülkiyeliler olarak adlandırılan bu memurlar, devletin çeşitli kurumlarında çalışmışlardır.

Mülkiye’nin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar dayanmaktadır. Mülkiye olarak anılan kurum, 1827 yılında Tıbhane-i Amire adıyla kurulmuş ve zaman içinde yönetimsel alanlarda eğitim veren bir kuruma dönüşmüştür. Mülkiyeliler, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde de önemli bir rol oynamışlardır.

Mülkiye, Türkiye Cumhuriyeti dönemiyle birlikte üniversiteye dönüşmüştür ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin temelini oluşturmuştur. Günümüzde, Türkiye’nin en iyi eğitim veren siyasal bilgiler fakültelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu makalede alt başlık bulunmamaktadır.

Bu makalede, Mülkiye’nin ne anlama geldiğine ve tarihçesine dair bilgi verilecek. Mülkiye, Osmanlı Devleti döneminden günümüze kadar uzanan bir kurum olarak hizmet vermiştir. Genellikle devlet dairelerinde görev yapmak için bu okul mezunları tercih edilirler. Mülkiye, eğitim hayatına üniversite olara 1946 yılında başlamıştır. Günümüzde ise Siyasal Bilgiler Fakültesi adıyla anılmaktadır. Mülkiye, Türkiye’deki siyasi geçmişi ve yönetim sistemini öğrenmek isteyen öğrenciler için önemli bir okuldur.

Yorum yapın