Mekruh Nedir?

Mekruh kelimesi Arapça bir kelime olup “iğrenç, hoşa gitmeyen” anlamına gelir. İslam dininde ise haram olmayan ancak mekruh görülen eylemler vardır. Mekruh eylemlerin yapılması günah olarak değerlendirilmez, ancak yapılması tavsiye edilmez.

Mekruh eylemler maddi ve manevi olmak üzere iki grupta toplanabilir. Maddi mekruh eylemler, temizlik ve sağlık açısından zararlı olan işlerdir. Manevi mekruh eylemler ise haram olmayan ancak İslam’ın öğretilerine uygun olmayan davranışlardır. Bu davranışlar, kişinin manevi duyarlılığını zayıflatır.

    Örnekler:

  • Tükürük yutmak
  • Aşırı yemek yemek
  • Gün batımından sonra abdest almamak
  • Dua ederken kişinin vücudunun yönünü Kabe’ye çevirmemesi
  • Sevilmeyen yemekleri yemek

Özetle, mekruh kavramı İslam dininde haram olmayan ancak yapılması önerilmeyen eylemleri ifade eder. Kişinin manevi duyarlılığı ve sağlığı açısından yapmaktan kaçınması tavsiye edilir.

Mekruh, dini bir terim olup, haram ve helal arasında bulunan istenmeyen şeyleri ifade eder. İnsanların yaşamında çokluğu vardır ve dini hükümlerdeki belli başlı kurallara uyulması gerekir. Bu sebeple, mekruh kavramı, önemli bir yere sahiptir.

Mekruh kavramına örnek verecek olursak, bazı yiyecek ve içeceklerin belli miktarlarda tüketilmesi haram olmasa da, tüketiminde aşırıya kaçılması mekruh olabilir. Aynı zamanda, bazı davranışlar da mekruh olarak nitelendirilebilir. Örneğin, insanların özel hayatına müdahale eden davranışlar mekruh kabul edilir.

Kısacası, mekruh kavramı gizlenme ve saklama halini ifade eder. Her ne kadar insanların yaşamında yer alsa da, dini hükümlerde belirtilen haram ve helal hükümler önemlidir ve bunlara uyulması gerekmektedir.

Yorum yapın