Kognitif Nedir?

Kognitif, insan düşüncesinin anlamını ve işleyişini anlamlandırmaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu terim, bilgiyi işleme, saklama, hatırlama, yargılamaya ve karar vermeye dahil olan zihinsel süreçleri ifade eder. Kognitif, insan davranışının çeşitli yönleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlar.

Kognitif bilişsel psikoloji, 20. yüzyılın başında geliştirilen bir teori olan davranışçılığı eleştirmiştir. İnsanların öğrenmesinin, sadece dış etkilerle değil, zihinsel süreçlerle de belirlendiğini ve davranışlarının anlamını anlamak için zihnin nasıl çalıştığının anlaşılması gerektiğini düşünmüşlerdir.

  • Işık hızında tepkiler veren zihnin, belirli bir şey hakkında bir karar verirken neleri dikkate alan yönleri üzerinde çalışılır.
  • Kognitif psikologlar, bellek sistemleri, dikkat süreçleri, karar verme stratejileri ve zihinsel işlevlerin diğer yönleri gibi zihinsel faaliyetlerin karmaşıklığını anlamak için belirli deneyler yaparlar.

Kognitif araştırmalar, insanların nasıl öğrendiğini ve bilgiyi nasıl işlediğini anlama konusunda bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu nedenle, birçok uygulamalı alanda (örneğin, öğrenme, öğretme, psikoterapi ve işletmeler) birçok kullanımı vardır.

Sonuç olarak, kognitif, insan zihnin işleyişini anlamlandıran bir disiplindir. Bu terim, insanın birçok yönünü anlamak, öğrenmek, hatırlamak, düşünmek ve karar vermek için kullanılır. Kognitif araştırmalar, kendimize ve diğer insanlara ilişkin kapsamlı bir anlayış sağlar.

Kognitif, beyindeki süreçleri ve faaliyetleri ele alan bir terimdir. Bilişsel işlevler arasında hafıza, dil, algı, dikkat ve düşünce gibi süreçler yer alır. İnsan vücudu kompleks bir yapıya sahip olduğundan, bu süreçlerin nasıl işlediği oldukça karmaşıktır.

Yorum yapın