Know Nedir?

Know kelimesi İngilizce’de “bilmek” anlamına gelmektedir. Hem fiil hem de isim olarak kullanılabilir. Örnek olarak “I know the answer” veya “My knowledge of history is limited” gibi cümlelerde kullanılabilir.

Know kelimesi ayrıca “tanımak” veya “bilmekle birlikte bir kişi veya yere aşina olmak” anlamında da kullanılabilir. “I know this city like the back of my hand” gibi bir örnek verilebilir.

Bunun yanı sıra, “know-how” terimi, bir kişinin belirli bir alanda sahip olduğu pratik bilgi ve deneyimler için kullanılır.

Know, İngilizce’de sık kullanılan ve anlamı geniş bir kelime olduğu için, kullanımı ve anlamları hakkında daha fazla örnek verilebilir. Ancak, her zaman doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.

Know, İngilizce’de “bilmek” anlamına gelen bir fiildir. Hem anlam olarak hem de kullanımı açısından önemlidir.

Bir şeyi bilmenin yanı sıra, Know aynı zamanda birisi veya bir şey hakkında bilgi sahibi olmak, bir kişiyi veya bir şeyi tanımak anlamlarında da kullanılır.

Birçok farklı fiil ile kullanılabilir, örneğin “know about” (bir şey hakkında bilmek), “know how” (bir şeyi yapmayı bilmek) veya “get to know” (bir kişiyi veya bir şeyi tanımak).

İngilizce’de yaygın bir kelime olmakla birlikte, doğru kullanımı her zaman önemlidir ve dilin gelişim seviyesi ne olursa olsun üzerinde çalışılması gereken bir fiildir.

Yorum yapın