Keramet Nedir?

Keramet, tasavvufi bir kavramdır ve doğaüstü güçlerdeki bir meydan okuma olarak tanımlanır. Keramet, bir kişinin Tanrı gücüne sahip olduğuna inanılan eylemlerini ifade eder. Bu güçleri kabul etmek ve tanımak, tasavvufi inançlarda önemli bir yer tutar.

Keramet’in, İslam dinindeki mucize kavramından farklı olduğu düşünülür. Mucize, Allah tarafından yapılan doğaüstü bir eylemi ifade ederken, keramet, bir kişinin sahip olduğu doğaüstü yeteneği ifade eder.

Keramet Nedir?

İslam geleneğinde keramet, Allah’ın bir kulu aracılığıyla yaptığı bir mucize olarak tanımlanır. Böylece bu kul, Allah’ın gücüyle işaretler ve harikalar yapabilir. Keramet, tasavvufi bir terim olarak kullanılsa da, İslam inancının tüm mezhepleri üzerinde uygulanabilir.

Keramet, peygamberlerin mucizelerinden farklıdır. Çünkü peygamberlerin mucizeleri, insanları davet ettikleri dini doğruları doğrulamak için belirli bir düzende gerçekleşiyor. Ancak kerametler gibi mucizeler, genellikle insanların imanını güçlendirmek için gerçekleşir.

Keramet, dini yönden bir insanın makbuliyetini belirten bir kriter değildir. İslam inancına göre, bir insanın keramet göstermesi onun doğru bir mümin olduğunu göstermez. Ayrıca, İslam inancı herhangi bir kişinin keramet gösterebileceğine inanmaz.

İslam inancına göre, keramet göstermenin sadece Allah’ın izniyle olduğu kabul edilir. Bu nedenle, İslam dünyasında keramet göstermek için çeşitli ritüeller ve dualar uygulanır. Ancak, bir insanın gerçek bir keramet göstermesi için Allah’ın izni gerektiği unutulmamalıdır.

Yorum yapın