kalender ne demek

Kalender kelimesi Türkçe dilinde birden fazla anlama gelmektedir. Özellikle eski zamanlarda kullanımı sık olan kelime, günümüzde az kullanılmaktadır. Genel olarak kalender kelimesi bir takvim anlamı taşımaktadır. Kelimenin kökeni ise Arapça kökenlidir.

Diğer bir anlamı ise, dervişlerin kullandığı bir terimdir. Dervişler, belli bir sufizm tarikatına mensup olan kişilerdir. Kalender kelimesi de, dervişlerin bir tarikat ismidir. Bu tarikat, manevi yolculuklarının yanı sıra, sanatsal ve edebi yönleriyle de dikkat çekmektedir.

Ayrıca, kalender kelimesinin bir hayvanın adı olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Kalender, iri bir cins at türüdür. Özellikle savaşlarda kullanılmış olan bu atlar, çok güçlü ve dayanıklı olmalarıyla bilinmektedir.

Kalender kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup genellikle takvimdeki ay başlangıcı anlamında kullanılır. Ancak bir tarikatın, Kalenderiye tarikatının adı olarak da bilinir.

Kalender kelimesi, Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir ve bazı yörelerde evliya ve şehit kabirlerine gitmek amacıyla yapılan törenlerde kullanılır.

Bazı yerlerde ise kalender kelimesi, hareketli, serbest ve gezgin bir kişi anlamında kullanılır. Kelimenin farklı anlamları bulunmasına karşın, genellikle takvimdeki ay başlangıcına işaret eden anlamı öne çıkmaktadır.

Yorum yapın