Just Nedir?

Just kelimesi İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir kelime olup “sadece, yalnızca, şu anda” anlamlarına gelmektedir. Ancak bu kelime birden fazla anlama da gelebilmektedir. Örneğin; sadece doğruluğu ifade etmek için “just right”, “yeterince” anlamıyla “just enough”, “hemen” anlamıyla “just then” şeklinde kullanılabilir.

Just kelimesi aynı zamanda hukuk ve adalet sistemlerinde de kullanılmaktadır. Örneğin; “justice” kelimesinin kökü olan just kelimesi, “adil, doğru” anlamında da kullanılabilmektedir. Hukuki terimlerde ise, “just and reasonable” ifadesi “adil ve makul” anlamına gelmektedir.

  • Just kelimesine yalnızca bir anlam yüklemek yanlış olabilir.
  • Bu kelime farklı durumlarda farklı anlamlar ifade edebilir.
  • Hukuki terimlerde de kullanımı oldukça yaygındır.

Özetlemek gerekirse, just kelimesi İngilizce’de oldukça sık kullanılan bir kelimedir ve anlamı kullanıldığı bağlama göre değişmektedir. Bu nedenle, kelimenin doğru anlamını anlamak için cümlenin ve bağlamın bütününün dikkate alınması gerekmektedir.

Just kelimesi, Türkçe’de adil, doğru ve sadece anlamlarına gelir. İngilizce’de ise adalet, doğruluk ve denge anlamlarının yanı sıra sadece anlamında da kullanılır. Özellikle hukuk ve etik konularında sıkça karşımıza çıkan bir kelime olmasının yanı sıra, günümüzde yaygın olarak kullanılan Just Eat ve JustWatch gibi markaların da adında yer alır.

Yorum yapın