ivazsız ne demek

“ivazsız” kelimesi, bir işin karşılığının alınmadığını ve parasal fayda sağlamadığını ifade etmektedir. İş yapılırken, bu kelimeyle ifade edilen bir durumda, yapılan işin maddi bir getirisi bulunmamaktadır.

Özellikle ticaret hayatında “ivazsız” kavramı önemli bir yere sahiptir. Herhangi bir koşulda işlem yapılırken, karşılıklı fayda ve kazanç beklendikten sonra işlem sonuçlanır. “ivazsız” durumunda ise, yapılan işte ücret veya karşılık alınmaz, karşılıklı bir menfaat oluşmaz.

Bir başka anlamı ise, hiçbir şey fark etmeyecek, işlevsiz bir iş yapmak anlamında da kullanılabilir. Bu durumda, yapılan işin önemi veya değeri olmadığı anlatılmak istenir.

Özetle, “ivazsız” kelimesi bir işin karşılıksız ve maddi bir getirisi olmayacağını ifade eder. Ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan bu kavram, yapılan işin ücret karşılığı alınmayacağı durumlarda kullanılmaktadır.

*Alt başlık yok*

‘İvazsız’ kelimesi, bir şeyin değerinin karşılanmayan ya da bedel olmaksızın verilen bir şey ile ödenmesini ifade eder. Bu kelime, genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve adaletsizliği ifade eder. Örneğin, birinin haksız bir şekilde baskı yapması veya bir başkasının emeğini çalmak ivazsız davranışlar olarak nitelendirilir.

Yorum yapın