İstismar Nedir?

İstismar, bir kişinin gücünü diğer bir kişi üzerinde kötüye kullanmasıdır. Fiziksel, cinsel, duygusal veya zihinsel kötü muamele olarak da tanımlanabilir. İstismar yapan kişiler genellikle kontrol etmek veya manipüle etmek için davranışlarını kullanırlar. Mağdur ise, genellikle güçsüzdür ve savunmasız olduğu için kendini koruyamaz.

İstismar, bir kişinin güçsüz bir konumda bulunan diğer bir kişiyi kötüye kullanmasıdır. Bu, fiziksel, duygusal, cinsel veya maddi yönden gerçekleşebilir.

İstismar, genellikle bir kişinin kontrol veya güç arayışı sonucu ortaya çıkar. Mağdurun manipüle edildiği veya zor durumda bırakıldığı bir durum olabilir. İstismar, yaşa, cinsiyete, ırka veya daha önceki deneyimlere bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleşebilir.

  • Fiziksel istismar: Vurma, itme veya diğer şiddet eylemleri
  • Duygusal istismar: Aşağılama, tehdit veya diğer kontrol edici davranışlar
  • Cinsel istismar: Cinsel temas kurma, taciz veya diğer cinsel davranışlar
  • Maddi istismar: Para, mülk veya diğer maddi kaynakları ele geçirme veya kullanma

İstismarın ne kadar sıklıkla gerçekleştiğinin doğru bir tahmini yoktur, ancak toplumda yaygın olduğu bilinmektedir. İstismar, mağdurların hayatlarını derinden etkiler ve onların güvenini sarsar. İstismarı engellemek ve mağdurlara yardım etmek için özel politikalar ve yasalar vardır.

Yorum yapın