Isnât Ne Demek?

Isnât, genellikle Türkçe “değil mi” anlamında kullanılır. Örneğin, “Hava çok güzel, değil mi?” Özneyle tamamlanarak kullanılan bir ifadedir.

Genellikle sohbet esnasında kullanılır ve konuşmacı karşı tarafa gözlem veya düşüncelerini teyit etmek istediğinde kullanır. Türkçe cümledeki beklentiyi belirtir ve diğer kişinin fikrini veya cevabını bekler.

Ayrıca, koşul cümlelerinde de kullanılabilir. Öğrenmek için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

Örnek Cümle Çevirisi
Sinemaya gitmek istemez misin? Don’t you want to go to the movies?
Kahve içmek için bir yer bulamadık, değil mi? We couldn’t find a place to have coffee, could we?

Genel olarak, Isnât Türkçe cümlelerde sıklıkla kullanılan bir ifadedir ve sohbetlerdeki samimi hava yaratmak için idealdir. Koşul cümlelerinde de kullanılarak öneri veya isteklerin teyidi amaçlanır.

Isnât, Türkçe’de “değil mi?” anlamına gelir ve bir soru ekidir. Türkçe gramerinde önemli bir yer tutar.

Bununla birlikte, cümleyi soru haline getirirken yoksa anlamına da gelebilir. Örneğin, “Seneyi kapatsak, İstanbul’da olmamak için sebep isnat edemezsin ama önlemini alabilirsin” cümlesinde “ama yoksa önlemini alabilirsin.” şeklinde çevrilebilir.

Isnât kelimesi, günlük hayatta sık kullanılan bir ifadedir. Basit bir kelime olmasına rağmen cümle anlamını ve sağlam ifadeler oluşturmayı kolaylaştırır.

Yorum yapın