İhvan Nedir?

İhvan terimi İslam’ın farklı dönemlerinde farklı anlamlar taşıdı. İlk kez 1928’de Mısır’da kurulan İhvan el-Müslimin, bugün İslamcılık üzerine çalışan birçok partinin de temel referans noktasıdır. İhvan’ın kökenleri, İslam dininin sosyal yönüne vurgu yapan “sünnetçilik” akımına dayanmaktadır. Günümüzde, İhvan terimi özellikle Orta Doğu’da siyasi parti, sivil toplum örgütü ve kitle hareketi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İhvan

İhvan terimi, Arapça kökenli bir kelime olup “kardeşler” anlamına gelmektedir. İlk olarak Mısır’da 1928 yılında Hasan el-Benna tarafından kurulan Müslüman Kardeşler örgütünün üyelerine verilen isim olarak kullanılmıştır. İhvan terimi günümüzde de İslami gruplar ve yapılar tarafından sıkça kullanılmaktadır. İhvan’ın amacı, İslam’ın yayılmasını ve toplumda İslami değerlerin yerleşmesini sağlamaktır. Bugün, İhvan kelimesi, İslami hareketlerin ve örgütlerin yanı sıra Ortadoğu’daki siyasi tartışmalarda da sıkça kullanılmaktadır.

teriminin anlamı, tarihi kökenleri ve günümüzdeki kullanımı ele alınacaktır.

İhvan kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup, “kardeşler” anlamına gelmektedir. Kelimenin tarihi kökenleri, 1928 yılında Mısır’da Hasan el Benna tarafından kurulan İhvan-ı Müslimin örgütüne dayanmaktadır. Örgüt, İslami ilkeleri ve prensipleri benimseyen bir topluluktur ve günümüzde birçok ülkede benzer örgütlenmeler mevcuttur. İhvan terimi, genellikle İslamcı grupları tanımlamak için kullanılır ve çeşitli siyasi ve toplumsal meselelerde aktif bir rol oynarlar.

İhvan, Arapça bir terimdir ve “kardeşler” anlamına gelir. İlk olarak 1928 yılında Mısır’da Hasan el-Benna tarafından kurulmuştur. İhvan, İslamcı bir cemaattir ve amaçları arasında İslam’ın yükselişini sağlamak ve İslami bir devlete ulaşmak yer alır. Günümüzde, İhvan’ın birçok ülkede faaliyetleri devam etmektedir.

Yorum yapın