id Nedir?

ID, bir objenin benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan alfanümerik bir tanımlayıcıdır. Teknolojide, bir kullanıcının kimliğini tanımlamak, hesaplar arasında köprü kurmak ve diğer pek çok kullanımı vardır.

id kelimesi İngilizce

identification sözcüğünden türemiştir ve kimlik, tanımlama, teşhis etme anlamlarına gelmektedir. Teknolojide, ID, kişi veya nesnelerin benzersiz tanımlayıcılarını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, kullanıcı adları, sosyal güvenlik numaraları, pasaport numaraları ve IMEI numaraları gibi. Web geliştirme dünyasında da bir HTML öğesi olarak kullanılır ve örneğin, bir belge içinde öğeleri belirlemede kullanılır.

identification

Identification, yani tanımlama, insanların ya da nesnelerin birbirinden ayırt edilebilmesi için kullanılan bir kavramdır. Teknolojideki kullanımı ise geniş bir alanı kapsar.

sözcüğünden türemiştir ve kimlik, tanımlama, teşhis etme anlamlarına gelmektedir. Ancak teknolojide, ID birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

İD, tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İngilizce “identification” kelimesinden türetilmiştir ve kimlik, teşhis etme anlamlarına gelir. Ancak, teknolojide ID birçok farklı alan için kullanılmaktadır. Örneğin, kullanıcı hesapları, web sayfaları ve veri tabanları gibi.

Yorum yapın