Hemdem Ne Demek

Hemdem, Türkçe dilinde birçok anlamı olan bir kelime olmakla birlikte, temel anlamıyla “yanında olan, destekleyen” anlamına gelir. Genellikle bir kişiye ya da fikre duyulan destek anlamında kullanılır. Hemdem kelimesi Türk edebiyatında da sıkça kullanılır.

Hemdem kelimesi, “hem” ve “dem” kelimelerinin birleşik hâlidir. “Hem”, eş anlamlı kelimeler kullanarak aynı şeyi iki farklı şekilde ifade etmek için kullanılan bir bağlaçtır. “Dem” kelimesi ise “söz, söylemek” anlamlarına gelir. Bir araya geldiklerinde ise, “yanında olan, destekleyen herhangi bir şahsın sözüne ya da kelimelerine katılmak” anlamına gelir.

Hemdem sözcüğü, yazılı metinlerde ve şiirlerde sıkça kullanılan bir şahıs adıdır. Bir şairin, desteklediği ya da sevdiği bir kişi ya da fikir için kullanacağı güzel bir kelime seçeneği olarak sıkça karşılaşılabilir.

Örneğin;

  • “Ey hemdem, benimle yürüyen dostum.”
  • “Sevgiyle dolu kalbinle sen de benim hemdemimsin.”

Hemdem kelimesi, Türkçe dilinin zengin kelime hazinesine katkıda bulunan özel bir sözcüktür.

Hemdem kelimesi, birlikte yaşama veya çalışma durumlarında birbirlerine yardım eden kişiler için kullanılır. Hemdemlik kültürü Türk toplumunda yaygındır.

Yorum yapın