Haşir ne demek?

Haşir kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup ‘toplantı’, ‘birleşme’, ‘tekrar yaratma’ gibi anlamlara gelmektedir. İslam dininde ise kıyamet gününde tüm insanların toplanacağı yer olarak kullanılır. Bu anlamda haşir, insanlığın sonu olarak da ifade edilebilir.

Kuran-ı Kerim’de de haşr suresinde bahsi geçen haşir, cennetteki nimetlere kavuşacak olanların buluşma yeridir. Ayrıca insanların yeniden yaratılacağı ve hesap vereceği yer olarak da bilinir.

Haşir kelimesinin kullanımı genellikle İslamiyet’te geçer. Ancak günümüzde toplantı ya da buluşma yerleri için de bu kelime kullanılabilmektedir.

Özetle, haşir kelimesi İslamiyet’te kıyamet gününde insanların hesap vereceği yer olarak kullanılsa da toplantı ya da yeniden bir arada olunacak yerleri de ifade etmektedir.

Haşir, kelime anlamı olarak ‘toplantı’, ‘birleşme’, ‘tekrar yaratma’ gibi anlamlara gelir. İslam dininde de kıyamet gününde tüm insanların toplanacağı yer olarak ifade edilir.

Haşir kelimesi genel olarak bir toplantı veya birleşim dahi olsa toplanmayı ve yeniden yaratılmayı ifade eder. Ancak İslam dininde haşir kelimesi kıyamet gününde tüm insanların toplanacağı yeri tanımlamak için de kullanılır. Bu nedenle, haşir kelimesi İslam inancında büyük bir öneme sahiptir.

Yorum yapın