Gassal Nedir?

Gassal kelimesi, ölen kişinin cenazesini yıkayarak temizleyen kişiyi ifade eder. İslamiyet öncesine dayanan bu gelenek, İslamiyet’in kabulüyle birlikte Müslüman toplumlarda da yaygınlaşmıştır. Gassalların görevi, ölen kişinin bedenini yıkayarak kefenlemek ve cenaze namazı öncesinde hazırlamak olarak bilinmektedir. Gassallık mesleği günümüzde de varlığını sürdürmekte ve bu görevi yapan kişilere ‘gassal’ adı verilmektedir.

Gassal kelimesinin kullanımı günümüzde pek yaygın olmamakla birlikte, özellikle İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Gassalların görevi, sadece ölen kişinin bedenini yıkamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda cenazenin temiz ve adabına uygun bir şekilde hazırlanması da gassalların sorumluluğundadır. Gassallar, ölen kişinin hizmetine koşarak onun son yolculuğunda yardımcı olurlar.

Gassal kelimesi, ölen kişinin cenazesini yıkama işini yapan kişiyi ifade eder. Kelimenin kökeni Arapça olup Türkçeye bu şekilde geçmiştir. Tarihte gassalların görevi, ölen kişinin bedenini yıkayarak kefenlemek ve cenaze namazı öncesinde hazırlamak olarak bilinmektedir.

Gassal kelimesi, Arapça kökenli ve ölen kişinin cenazesini yıkama işini yapan kişiyi ifade eder. Türkçe’ye Arapça’dan geçmiştir. Tarihte gassalların görevi, ölen kişinin bedenini yıkayarak kefenlemek ve cenaze namazı öncesinde hazırlamak olarak bilinmektedir.

Yorum yapın