Ehveni Şer Ne Demek?

Ehveni şer, bir olayın içindeki kötülüklerin, daha büyük bir kötülüğü önlemek veya azaltmak amacıyla yapılacak bir davranışın altından kalkabilmek için kabul edilen kötülük anlamına gelir. Örneğin, bir iş yerinde bir çalışanın işten çıkarılması kötü bir durumdur, ancak daha büyük bir maddi kayba neden olacak bir yatırımın yapılmasının önlenmesi için alınması gereken bir karardır.

Ehveni şer kavramı, İslam düşüncesinde önemlidir ve özellikle bazı durumlarda işlerin iyiye gitmesinin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. İnsanlar, ehveni şer uygulaması ile bir olayda ortaya çıkan bireysel veya toplumsal ekonomik, toplumsal ya da vicdani zararı önleme amacını taşıyan yöntemler kullanabilirler.

Ehveni şer kavramı, aynı zamanda stratejik bir hamle olarak da kullanılabilir. Özellikle savaş durumlarında tasarlanan askeri operasyonlar, birçok savaş teorisinde, düşmana zarar verdiği kadar düşmana da telafisi olmayan tahribatlara yol açan bir saldırı yapmama durumunu gözetir.

Ehveni şer, bir olayda olumsuz gibi görünen şeylerin altından kalkmak için kabul edilen kötülük gibi görünsede aslında birçok durumda fayda sağlamaktadır.

Ehveni şer, “kötünün iyisi” olarak tercüme edilebilir. İslam hukuku açısından, ya da şeriat hukukuna göre bir kişinin yapabileceği iki kötülük arasından daha az zararlı olanı seçmesi kabul edilir. Bu temelde, ehveni şer bir çeşit rıza ilkesi olarak düşünülebilir.

Yorum yapın