Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil, mülkiyet hakkı ihlalleri sonrasında uygulanan bir tazminat türüdür. Mülk sahibi, bir başkasının mülkünde yol, su veya elektrik tesisatı gibi işler yaparsa ya da mülkünü kullanarak ticari faaliyetlerde bulunursa ecrimisil ödemesi gerekebilir.

Ecrimisil, ihlal edilen mülkün durumuna ve kullanımına göre farklı miktarlarda ödenir. Kişiler, ecrimisil konusunda mahkemeye başvurarak haklarını koruyabilirler. Ayrıca, ecrimisil ödemesi yapılmasını talep etmek için noter aracılığıyla bir ihtarname gönderilebilir.

Ecrimisil hesabı yapılırken, mülkün durumu ve kullanımı göz önünde bulundurulur. Örneğin, bir kişi villasına komşu olarak yüzme havuzu yaparsa villa sahibi, yüzme havuzunun yeri, büyüklüğü ve kullanım süresine göre ecrimisil talep edebilir.

Genellikle, ecrimisil hesaplaması belirli bir m² değerine göre yapılır. Bu sebeple, mülk sahibinin dava açması durumunda, mahkeme tarafından keşif yapılır. Keşif sonucunda mülkün kullanım süresi, fiili durumu, yeri, büyüklüğü gibi faktörler göz önünde bulundurularak ecrimisil hesaplanır.

Özetleyecek olursak, ecrimisil, mülkiyet hakkı ihlallerinde ödenen bir tazminat türüdür. Ecrimisil, ihlal edilen mülkün durumuna ve kullanımına göre farklı miktarlarda hesaplanır. Bu sebeple, ecrimisil ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmak, mülk sahipleri için oldukça önemlidir.

Ecrimisil miktarı, ihlal edilen mülkiyetin emsal değeri veya kira bedeli üzerinden hesaplanır. Ecrimisil hesaplamalarında bölgedeki emsallerin değeri, mülkün durumu ve yeri gibi etkenler dikkate alınır. Bu nedenle ecrimisil hesaplama yaparken uzman desteği almak önemlidir.

Yorum yapın