Celal Ne Demek?

“celal” kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı ve kullanımı incelenecek. “Celal”, özellikle divan şiirinde kullanılan yüksek bir üslup ve dili ifade eder. Kelimenin kökeni Arapça’dır ve “yükseklik, azamet, haşmet” anlamlarına gelir. Divan şairleri, bu kelimeyi sıklıkla Allah’ın yüceliğini ifade etmek için kullanmışlardır.

celal

Celal kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir ve ‘uluslararası yapılan iş’, ‘ev halkının ihtişamı’, ‘şan ve şeref’, ‘azamet’, ‘hükmedici güç’ gibi anlamlara gelir. İslam kültüründe Allah’ın yüceliği ve büyüklüğünü ifade etmek için kullanılır. Celal sıfatının gösterdiği anlam, kişinin gücünü ve üstünlüğünü ifade eder.

kelimesinin anlamı ve kullanımı incelenecek.

Celal kelimesinin kökeni, Arapça kökenli bir kelimedir ve “Azamet, yücelik” gibi anlamlara gelir.

Birçok Osmanlı dönemi eserinde kullanılan kelime, genellikle hükümdarların yüceliğini ifade etmek için kullanılırdı.

Günümüzde ise kelime, nadir kullanılan bir kelime olmakla birlikte, bazı dini metinlerde ya da edebiyat eserlerinde karşımıza çıkabilir.

Celal kelimesi, Arapça kökenli bir isimdir ve ciddiyet, heybet gibi anlamları içerir.

Ayrıca, İslamiyet’te Allah’ın mutlak kudreti anlamına da gelir.

Yorum yapın