Bilanço Nedir?

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu gösteren önemli bir finansal tablodur. Bu tablo, şirketin faaliyetleri sonucunda kazandığı varlıklar ve yaptığı yatırımlarla, karşı karşıya kaldığı borç ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşturulur. Bu finansal tablo, düzenli olarak hazırlanarak, şirketin mali durumunu ve gelecek potansiyelini gösterir.

Bilanço, genellikle üç ana bölüme ayrılır. İlk bölümde “varlıklar” gösterilir. Bu bölüm, şirketin sahip olduğu herhangi bir şeyi kapsar, örneğin; nakit, hisseler, gayrimenkuller, ekipmanlar vb.

İkinci bölümde “borç ve yükümlülükler” gösterilir. Bu bölüm, şirketin sahip olduğu borçların ve borçlu olduğu yükümlülüklerin bir listesi olarak sunulur. Bu yükümlülükler, örneğin; kredi borçları, tedarikçi faturaları veya çalışanlara ödenecek maaşlar gibi finansal yükümlülükleri içerir.

Son olarak, üçüncü bölümde “özkaynak” gösterilir. Bu bölüm, şirketin hissedarlarına ait sermayenin bir listesidir. Bu bölümde genellikle, şirketin özsermaye, net kar, temettü ödemeleri vb. listelenir.

Bilanço, bir şirketin finansal kararlarını alırken en önemli araçlardan biridir. Bu nedenle, şirketlerin diğer işletme faaliyetlerinin yanı sıra düzenli olarak bilançoları hazırlamaları çok önemlidir.

Bilanço Nedir?

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu gösteren bir tablodur. Bu tabloda, şirketin varlıkları ve yatırımları, borçları ve yükümlülükleri dönemsel olarak hesaplanır. Bilanço, şirketin mali sağlığı hakkında bilgi verir ve yatırımcılar ve kredi verenler için önemlidir. Bilanço, aktif ve pasif hesaplarının toplamı olarak ifade edilir. Şirketin aktifleri, nakit, mal varlığı, alacaklar, vb. gibi varlıkları içerirken, pasifleri borç, vergi borcu, faiz ödemeleri gibi yükümlülükleri içerir.

Yorum yapın