Barlas Ne Demek?

Barlas kelimesinin kökeni, Türkçe kaynaklarda “aşiret, boy, kabileden gelen” anlamlarında kullanılmıştır. Aynı zamanda Barlas, Moğol Türkleri’nin bir boy adıdır. Barlas kelimesinin anlamı ise “işlek, hızlı, hareketli” gibi pozitif niteliklerle ifade edilmektedir.

Barlas aşireti, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in atalarından biridir. Osman Bey’in dedesi yani Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz Alp’in annesi, Barlas aşiretinin ileri gelenlerinden biriydi. Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu’nda Barlas aşireti önemli bir yere sahipti.

Bugün Türkiye’de Barlas soyadı %50 oranında Konya, Kayseri, Adana ve Ankara bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda Orta Asya ülkelerinde de Barlas soyadı kullanılmaktadır.

Genel olarak Barlas, hareketli ve hızlı anlamlarının yanı sıra güçlü bir aşiretin de adıdır. Bugün ise Barlas soyadı Türkiye ve Orta Asya’da yaşayan insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Kısacası, Barlas kelimesinin kökeni ve anlamı oldukça geniş bir arefede kullanılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Barlas kelimesi, Moğol kökenlidir ve Türk dilinde “dürüst”, “namuslu” anlamına gelir. Eski Türkçe’de “balas” şeklinde kullanılan kelime, zaman içinde “barlas” halini almıştır.

Yorum yapın