Arven Nedir?

Arven, bir kişinin ölümü sonrasında mirasını alacak kişiler arasında paylaştırılması işlemidir. Bu süreçte, mirasçılar belirli bir miras payı alırlar ve bu işlem noter huzurunda gerçekleştirilir.

Belirlenen miras payları, ölen kişinin vasiyeti varsa buna göre dağıtılır. Eğer bir vasiyet yoksa, Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenir. Belirlenen miras payları, ölen kişinin kanunen mirasçılarına ve varsa vasiyeti doğrultusunda diğer kişilere paylaştırılır.

Bu işlem sırasında, mirasın hangi mal varlıklarından oluştuğu önemlidir. Mirasın içerisinde taşınmaz mal varlıkları, para, hisse senetleri gibi birçok kalem olabilir. Bu yüzden, mirasın adil bir şekilde paylaştırılması için noterin yardımı alınır ve işlem noter huzurunda gerçekleştirilir.

Arven işleminin gerçekleştirilmesi için, ölen kişinin ölüm kaydı, nüfus kaydı ve diğer belgeleri hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler noterin hazırladığı belgeye ek olarak sunulur. Bu süreçte, noter mirasın değerini belirler ve paylaştırma işlemini gerçekleştirir.

Arven, Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenen bir hukuk terimidir. Ölüm sonrası mirasın paylaşımını belirler. Mirasçıların tespit edilmesinde yakın akrabalık, kan bağı dikkate alınır.

Yorum yapın